Психология на убеждаването – III част

Продължаваме да навлизаме в същността на психологическите компоненти. Вече знаем как да слушаме активно и как да формулираме въпросите си

Виж повече

Психология на убеждаването – II част

  След като сме усвоили активното слушане, което вече коментирахме, и сме го прилагали в интеракциите си през последните седмици,

Виж повече

Престъпни модели

Престъпни модели   Хората зависят от своите навици и тяхното поведение до голяма степен е предсказуемо. Ако това не беше

Виж повече

Психология на убеждаването

Психология на убеждаването   Всеки ден ни предлага и дори ни поставя, в ситуации, които изискват от нас да убеждаваме

Виж повече

Мисловни капани

Мисловни капани   Често говорим за това, че сме попаднали в „емоционален водовъртеж”, че сме в „капана на емоциите”. Това,

Виж повече

В търсене на корените на престъплението – 2

В търсене на корените на престъплението – 2   Продължение на темата … За действително начало на съвременния интерес към

Виж повече