Психология на убеждаването

Психология на убеждаването   Всеки ден ни предлага и дори ни поставя, в ситуации, които изискват от нас да убеждаваме

Виж повече

Осем характеристики на успешните хора

Осем характеристики на успешните хора  Различни теории Нали знаете какво казват за мненията – всеки има такова. Ако искате да

Виж повече

Белези на преумората и как да се справим с тях

Белези на преумората и как да се справим с тях Преумора ли е? Дори и най-добрата работа може да доведе

Виж повече

Как да се усъвършенстваме в създаването на първи впечатления

Какво са първите впечатления? Как да се усъвършенстваме в създаването на първи впечатления Еми Къди, психолог от Харвардския Бизнес Департамент,

Виж повече

За емоционалната интелигентност

За емоционалната интелигентност Емоционалната интелигентност е способността да различаваме и разбираме емоциите в себе си и в другите, и умението

Виж повече