Престъпни модели

Престъпни модели   Хората зависят от своите навици и тяхното поведение до голяма степен е предсказуемо. Ако това не беше

Виж повече

Психологически операции – методи и техники

Психологически операции – методи и техники   Според Daniel Lerner,  служител в OSS (служба, предшестваща ЦРУ),  определянето на успеха или

Виж повече

Психологически операции

Психологически операции   Терминът „психологически операции”, известен още и като: MISO, PSYOP, Political warfare, “Hearts and Minds” и пропаганда се

Виж повече

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД

Всички хора лъжат. Повечето пъти „надскачат” истината от страх да не разочароват другите, да не изглеждат гупаво, да не засегнат

Виж повече

Употребата на полиграфския метод в България

За какво се използва полиграфът в България?   Заедно с нарастващия интерес към полиграфския метод и приложението му в световен

Виж повече