Описание на курса

Кратък обзор на детекцията на лъжата и развитието на полиграфския метод през годините.

 

Рецензии