Описание на курса

В това обучение ще научите какво е PR-ът и какви са неговите предимства, като ще се фокусираме основно върху комуникацията с медиите.

Ще разгледаме основните принципи и методи, чрез които можете да спечелите вниманието на медиите, ще научите как можете да изведете интересен и ценен материал за вашето прессъобщение, какъв стил да използвате и кога е най-удачният момент за комуникация.

Ще разгледаме много интересни примери от професионалната практика, като ще обърнем специално внимание на тънкостите при комуникацията с медиите.

Какво ще научите в това обучение?

Уроци

  • Основни принципи при комуникацията с медиите Част 1 6 мин
  • Основни принципи при комуникацията с медиите Част 2 4 мин
  • Рецензии