Free!

История и Приложение на Полиграфския Метод

Кратък обзор на детекцията на лъжата и развитието на полиграфския метод през годините.

29