За емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността да различаваме и разбираме емоциите в себе си и в другите, и умението да използваме тази съзнателност в управлението на нашето собствено поведение във взаимоотношенията ни.

Когато идеята за емоционалната интелигентност се популяризира масово за първи път през 1995 година, тя се оказва липсващата брънка, обясняваща поредици от научни наблюдения. Изследване след изследване, учените демонстрират, че хора със средно-висок коефициент на интелигентност (IQ: intelligence quotient) се справят значително по-добре от тези с най-високите нива на интелигентност в 70% от случаите. Тази аномалия предизвиква недоверие в това, което много хора смятат за същинския източник на успеха – коефициентът на интелигентност. Десетилетия на научни изследвания сега сочат емоционалната интелигентност като критичен фактор, който разграничава „титаните“ от другите в групата.

Емоционалната интелигентност е „нещо“ във всеки от нас, което е трудно уловимо. То влияе върху това как управляваме поведението си, как навигираме комплексни социални взаимоотношения и как взимаме лични решения, които водят до позитивни резултати. Емоционалната интелигентност включва четири основни умения, които се вписват в две главни компетенции: лични компетенции и социални компетенции.

  • Личните компетенции се състоят от самосъзнателност и самоуправление, които са фокусирани повече върху вашата личност, отколкото върху взаимоотношенията ви с другите. Личните компетенции са вашата способност за съзнателност по отношение на емоциите ви и управлението на поведението и вашите склонности.

Самосъзнателността е вашата способност правилно да долавяте вашите емоции и да осъзнавате кога те се проявяват.

Самоуправлението е вашата способност да използвате съзнателността за емоциите си за поддържане на гъвкавостта на реакциите си и да направлявате поведението си в печеливша посока.

  • Социалните компетенции включват вашата социална съзнателност и умението за управление на взаимоотношенията. Социалните компетенции включват способността да разбирате настроението, поведението и мотивите на другите, за да подобрявате качеството на взаимоотношенията си.

Социалната съзнателност е вашето умение коректно да усещате чуждите емоции и да разбирате какво точно се случва с другите.

Управлението на взаимоотношенията е вашата способност да използвате осъзнаването на ваши и чужди емоции за успешното управление на взаимоотношенията си.

Емоционалната интелигентност, коефициентът на интелигентност и характерът са три различни неща.

Емоционалната интелигентност е съществена характеристика на цялостната личност. Тя е фундаментален елемент от човешкото поведение, отделен от интелекта. До момента науката не е открила връзка между емоционалната интелигентност и коефициента на интелигентност. Невъзможно е да се определи емоционалната интелигентност на базата на това колко е умен даден човек.

Коефициентът на интелигентност е способността за научаване и е непроменяем – остава си един и същ както на 15 години, така и на 50 годишна възраст. В противовес, емоционалната интелигентност е гъвкава и включените умения могат да се развиват с практика. Въпреки че някои хора са по природа по-емоционално интелигентни от други, всеки може да развие висока емоционална интелигентност, дори да не е роден с нея.

Характерът е последното парче от пъзела. Той е стабилният „стил“, който характеризира личността на индивида. Характерът е резултат от генетично заложени предпочитания, като например склонността към интроспекция.

Подобно на коефициента на интелигентност, характерът не определя нивото на емоционална интелигентност. Той не се променя с времето. Коефициентът на интелигентност, характерът и емоционалната интелигентност описват различни аспекти на личността и всеки от тях помага да се обясни мотивацията на човешкото поведение.

Емоционалната интелигентност е основата на най-съществените умения.

Емоционалната интелигентност е свързана с ефективността.

Колко влияние има емоционалната интелигентност върху вашия професионален успех?

Краткият отговор е: много!

Това е изключително ефективен начин да се фокусира вашата енергия в една посока с колосален резултат. Това твърдение се потвърждава и от изследванията на Talent Smart. Те провеждат проучване, в което изследват емоционална интелигентност заедно с още 33 други важни умения на работното място. Резултатите показват, че емоционалната интелигентност е най-важният фактор за успешното представяне, обяснявайки 58% от успеха на служителите във всички видове работа.

Измежду всички участници в изследването, 90% от най-добрите са също и с много висока емоционална интелигентност. От друга страна само 20% от най-слабите служители са с висока емоционална интелигентност. Възможно е да сте сред най-успешно представящите се без добре развита емоционална интелигентност, но шансовете са много слаби. Естествено, хората с висока емоционална интелигентност са по-високо платени: за САЩ – средно по $29,000 повече на година от тези с ниска емоционална интелигентност. Връзката между нивото на емоционална интелигентност и приходите е толкова директна, че всяка точка увеличение в емоционалната интелигентност води до $1,300 увеличение в годишния доход. Тези данни се запазват за служители във всички индустрии, на всички нива и във всички региони на света. Не съществува работа в света, в която успехът и заплащането да не са зависими от емоционалната интелигентност.

Емоционалната интелигентност е основата за множество значими умения – тя въздейства върху почти всичко, което правим и казваме всеки ден.

Емоционалната интелигентност може да бъде развита.

Комуникацията между емоционалната и рационалната части на мозъка е физическият източник на емоционална интелигентност.  Вашите първични усещания постъпват през петте сетива и ви влияят чрез емоциите, които се пораждат в лимбичната система. Преди да можете да помислите разумно за това, което ви се случва, вие сте обхванати от емоция. Емоционалната интелигентност изисква ефективна комуникация между емоционалния и рационалния центрове на мозъка.

С други думи, емоционалната интелигентност е баланс между рационален и чувствен мозък.

„Пластичност“ е терминът който невролозите използват, за да опишат способността на мозъка да се променя. Вашият мозък създава нови връзки, когато учите нови умения. Промените са постепенни, докато мозъчните клетки създават нови връзки, за да подобрят ефективността, необходима за новите умения.

Използването на стратегии за подобряване на емоционалната интелигентност позволява на милиарди микроскопични неврони да очертаят пътя между рационалния и емоционалния центрове на вашия мозък, разклонявайки се, за да достигнат до съседни клетки. Една клетка може да създаде 15,000 връзки със своите съседи. Тази верижна реакция гарантира, че в бъдеще новото поведение ще се случи по-лесно. Веднъж тренирате ли мозъка си чрез повторение на нови стратегии за емоционална интелигентност, емоционално интелигентните поведения се превръщат в навици.

 

Източник:

TalentSmart Home Page.2016.30.Nov.2016 <http://www.talentsmart.com/about/emotional-intelligence.php>