Психологически операции – методи и техники

 

Според Daniel Lerner,  служител в OSS (служба, предшестваща ЦРУ),  определянето на успеха или провала на методите и техниките на военната психология е много трудно. В анализа си на ефективността на психологическите операции в практиката,  Lerner обръща внимание на факта, че реалните условия са много по-непредвидими от тези в един контролиран лабораторен експеримент и това влияе върху постигнатите резултати в различни посоки.

Първите техники за психологически операции са разработени и развити през Втората световна война, като основните прилагани в този период са:

  • Деморализация: Разпространение на брошури или позиви от въздуха, които насърчават към дезертьорство или дават инструкции как да се предадеш;
  • Пускане на повтарящи се неприятни звуци или музика за дълъг период от време: Прилага се спрямо малки вражески групи, които са под обсада;
  • Използване на радиочестоти за пропаганда: През Втората световна война се е използвала станция „Germany calling”;
  • Преименуване на цели градове, села, местности: Преименуването на Сайгон на Ho Chi City след Виетнамската война;
  • Терористични атаки;
  • Налагане на заплаха от използване на химически оръжия.

 

Lerner разделя пропагандата в три основни категории:

Бяла: Тя използва за целите си достоверна информация. При нея източникът на информацията е потвърден (доказан).

Сива: Източникът на информацията, която използва, е неизвестен. Информацията е в голяма степен достоверна, а невярната информация в нея трудно може да се разграничи от истинната. Сивата пропаганда използва амалгама от  истинни и неистинни твърдения.

Черна: Информацията е измамна. Приписвана е на информационен източник, който реално не е отговорен за създаването й.

Lerner обръща внимание на това, че „сивите” и „черните операции” бързо стават неефективни, защото рано или късно „атакуваната“ целева група хора разпознава пропагандата и спира да вярва на източника.

Съществено условие за успеха на психологическите операции, независимо от техниките и методите, които използват, е познаването на социално-психологическите и национални особености в региона, където се провеждат.

За да постигнат заложените цели, експертите в областта на PSYOP се запознават задълбочено с културната, етническата и религиозната обстановка на съответния регион, в който са изпратени. Проучват и анализират традициите, навиците и езика на местните хора. С дейността си те обезпечават психологическата страна на работата на армията в конкретната територия, в която се извършват военни действия. Подходите, които използват на терен, могат и да са завоалирани и да позволяват индиректно оказване на въздействие върху населението. Често предоставянето на хуманитарна помощ се използва като начин за влизане в по-непосредствен контакт и печелене на доверие. В други случаи, се прибягва и към по-директни техники като: дезинформация, разпространяване на позиви и  изпращане на важни директни и индиректни послания към публиката. Най-лесният начин да се осъществи това днес е чрез интернет, онлайн-медии и социални мрежи, телевизия и радио.

 

Автор: Даниел Генков

 

 

Източници:

Казанджиев, А. (1943). Военна психология. Психология на боеца. София: Печатница на военно-книгоиздателския фонд.

Boaz, G. (2004). Terrorism as a strategy of psychological warfare. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.

Chekinov, S. C.; Bogdanov, S. A. The Nature and Content of a New-Generation War. United States: Military Thought. Retrieved 2015-02-11.

Doob, L. W. (1949). The strategies of psychological warfare. Public Opinion Quarterly, 13(4), 635-644.

Ellul, J. (1973).Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. New York: Vintage Books.

Lerner, D. (1971). Psychological warfare against Nazi Germany: the Sykewar Campaign, Day to VE-Day. Boston, Mass: MIT Press.

Romano Jr., James A.; King, James M. (2002). Chemical warfare and chemical terrorism: psychological and performance outcomes. Military Psychology (American Psychological Association via PsycNET14.

Szunyogh, B. (1955). Psychological warfare; an introduction to ideological propaganda and the techniques of psychological warfare. United States: William-Frederick Press. p. 13. Retrieved 2015-02-11.

Wall, Tyler (2010). U.S Psychological Warfare and Civilian Targeting. United States: Vanderbilt University.