Всички хора лъжат.

Повечето пъти „надскачат” истината от страх да не разочароват другите, да не изглеждат гупаво, да не засегнат отсрещната страна и по множество други причини. Участваме в „заблудата” и развиваме тези си умения като част от социалното ни функциониране.

Невинаги обаче лъжата е благородна. Има лъжи, зад които стоят финансови и материални злоупотреби. Има лъжи, които убиват.

Тяхното разкриване се е превърнало в мисия на множество изследователи в полето на криминалната психология и психофизиология. Установяването на измамно поведение е задача, търсенето на чието решение през годините води до развитието на различни методи и техники за разкриването на лъжа. Развитието на науката и технологията добави нови възможности към арсенала от методи на криминалната психология. Днес, заедно с психологичното профилиране, анализа на аудио, видео и писмени източници, техниките за провеждане на разпит и интервюта се използват и възможностите на технологията. Повечето от хората са чували за полиграф, гласов стрес анализатор, Eye detector и други, но знанието на тези «инструменти» за разкриване на измамно поведение е все още в полето на митологията и градските легенди. Липсата на обективна информация за тези методи провокира скептицизъм и съпротиви. А установяването на неистината в твърденията на хората днес може да бъде решаващо за предпазването от злоупотреби на работното място, разкриването на престъпления и дори за предотвратяването на терористични атаки.

Затова нека започнем да разсейваме митовете и ви разкажем за най-популярните психофизиологични инструменти за детекция на лъжата, които се използват днес.

Най-общо казано средствата за детекция на лъжата са два вида – контактни и безконтактни. Контактни инструменти са тези, при които е необходимо да бъдат поставени сензори, които регистрират физиологичната активност на изследвания човек, а при безконтактните това не е необходимо.

Главен представител на т.нар. контактни психофизиологични средства е полиграфът, известен още като детектор на лъжата”. Полиграфът все още е и най-добрият инструмент за откриване на измама. Той има дълга история, която ви предствихме в предишна публикация. Специално внимание на полиграфа ще отделим в следваща статия, а сега нека разгледаме три често споменавани, но малко познати в публичното пространство детектори – PSE, PCASS и Eyedetect system.

 Гласов стрес анализатор Psychological Stress Evaluator (PSE)

Най-популярен представител на безконтактните технологии за детекция на лъжата е гласовият стрес анализатор. Може би повечето от вас, които се интересувате от темата, сте виждали неговият най-популярен портативен вариант с размери на уоки-токи и екранче, на което се показва една ябълка, която е толкова повече нахапана, колкото повече лъже човека подложен на теста. По подобен начин изглеждат повечето продукти за широкия потребител. Все пак, като изключим известната доза ирония, е добре да знаем, че  Psychological Stress Evaluator е технология, която е развита с идеята да помага в разкриването на различни престъпления. В далечната 1941 г. Фей и Мидълтън поставят началото на метода на гласовия стрес анализатор и 30 години по-късно през 1971 г., Алън Бел, Бил Форд и Чарлз МакКуистън, бивши военни експерти в контраразузнаването, електрониката и полиграфския метод създават PSE. Емпиричните изследвания на точността на метода показват, че надеждността му все още е твърде далеч от желаното – само около 50-60%, почти на нивото на случайността. В този смисъл, ако искате да се доближите до истината по даден въпрос, е по-добре да не използвате само техниката на хвърляне на монета „Ези или тура” и да добавите още един метод за детекция в арсенала си!

Какво стои в основата на метода на PSE?

Psychological Stress Evaluator използва човешката психофизиология. В основата на методологията на изследване на PSE са регистрирането и анализа на промените в микро-мускулния тремор, който влияе на характеристиките на гласа. В ситуация на стрес се променят показателите, които са обект на наблюдение и анализ. PSE отчита и дава графично изображение (спомнете си нахапаната ябълка) на наличието или отсъствието на незабележимото треперене на тялото и гласа.

Как се провежда изследването с PSE?

Както при изследването с полиграф, така и при изследването с PSE, човекът предварително се запознава с въпросите, които ще му бъдат зададени по време на теста. По време на изследването се задават предварително обсъдените въпроси и се регистрират вербалните му реакции. Оценката се извършва на база на сравнение и търсене на най-силната реакция, която е резултат от най-високо ниво на стрес.

Подобно на останалите технически, средства за детекция на лъжата, гласовият стрес анализатор, може да се използва за изследване на различни теми, но неговата надеждност е твърде ниска. Надяваме се в бъдеще технологиите и изследванията да помогнат да се усъвършенства и този метод.

Скрининг система за предварително наблюдение и оценка за истинност

Preliminary Credibility Assessment Screening System (PCASS)

PCASS е контактен персонален дигитален инструмент, чийто алгоритъм е разработен в Johns Hopkins Universiry, USA. Базата данни, която използва алгоритъмът на PCASS е от потвърдени данни от полиграфски изследвания. За неговото използване в практиката се изисква 40-часов курс на обучение, включващ 24 учебни часа и 16 часа лабораторна практика. Сензорите са лесни за употреба и техниката и правилата за тестване – разбираеми.

Какво стои в основата на метода на PCASS ?

Изследването с PCASS, подобно на изследването с полиграф, се базира на анализа на психофизиологичните реакции, свързани с активирането на симпатикусовия дял на автономната нервна система. Алгоритъмът анализира регистрираните по време на изследването данни за промени в електро-дермалната активност и сърдечната дейност на изследвания човек. За разлика от полиграфското изследване, където оценката се извършва от квалифициран и обучен психифизиолог, при този метод  резултатът е автоматичен и се визуализира в три цвята – червено за „лъжа”, зелено за „истина” и „жълто” при неопределен резултат.

Как се провежда изследването с  PCASS?

По същия начин както при полиграфа, сензорите на PCASS се поставят на ръката. Те отчитат промени в електро-дермалната активност на кожата и пулса на изследваното лице.

За разлика от своя „родител” – полиграфа, PCASS няма сензори, които да обхващат останалите канали на информация за психофизиологичната активност, което, заедно с алгоритмичното оценяване, го прави подходящ само за скринингови изследвания.

Според изследванията PCASS има надеждност между 80-92%, изключвайки неопределените резултати, което го подрежда след полиграфа в препоръчваните методи за детекция на лъжата. Разработчиците на PCASS препоръчват технологията да се използва само за скринингови изследвания и проверката на резултати да се извършва с други методи за детекция. Според експертите най-добре е това да се направи с полиграф, който е методът с най-висока надеждност към момента.

Eyedetect system

Ако все още си мислите, че разпознаването на лъжата чрез технология, анализираща реакциите на очите, е научна фантастика, то вие живеете с един крак в миналото! Закономерен резултат от работата на „умните момчета” във високотехнологичните мозъчни тръстове на съвременната наука е новата технология за безконтактна детекция на лъжата – Eyedetect system. Разработчиците на този нов вид детектор се стремят да отговорят на потребностите на технологичния 21-ви век – по-лесно, по-бързо и по-независимо. По повод на ефективността Eyedetect да работи за скрининига на хора с рискови индикатори за терористична обвързаност, Ед Рой – CEO на Global Data Fuzuon – USA казва (1) : „Ние можем да седнем и за 30 минути да кажем дали те са терористи или дали имат връзки с такива.” Оптимистично и революционно твърдение, което времето ще докаже или отхвърли.

Според изследванията на производителите, точността на метода е 87%, а с използването и на полиграф се покачва на 97 % точност. Това вече е добър резултат. На този етап обаче все още не е установена точната надеждност на този метод, тъй като все още се правят допълнителни проучвания.

Какво стои в основата на метода на Eye detector?

С помощта на оптичен скенер се регистрират неволните промени, които настъпват в окото в резултат на стрес при задаване на различни въпроси. Софтуерът обработва и анлизира данните от сканирането, като оценява информацията за настъпилите промени в зеничната реация, движенията на очните ябълки, честота на мигане и други показатели.

Как се провежда изследването с Eye detector?

Представете си, че сте решили да проверите зрението си, отивате на очен лекар и ви молят да седнете пред специална апаратура, на определено място поставяте брадичката си и гледате малко корабче в центъра на екран. С eye detector преживяването е подобно. Пред вас има компютър с камера и ненатрапваща се поставка, на която да опрете с брадичка главата си, така че да е стабилна. Сядате удобно и поставяте главата си на нея. Изследването започва след кратко настройване на оптичния скенер. В рамките на около 30 минути отговаряте на различни въпроси, като гледате напред към камерата.

Eye detector се прилага вече и в реалността при провеждане на скринингови процедури, при периодични проверки на работното място в зони с повишена сигурност, а не само в холивудските блогбастъри. Експертите отново препоръчват съчетаното му използване с полиграф за повишаване на надеждността.

Интересно, какво ли ще ни предложи утрешният ден?

 

Автор: Даниел Генков

Редактор: Дияна Добрева-Христова

 

Източници:

Berry,Brheanna.“Lafayette company demonstrates new lie detector test based on movement of eyes.“ Klfy News 28 Jan 2016.20 Dec 2016 <http://klfy.com/2016/01/28/lafayette-company-demonstrates-new-lie-detector-test-based-on-movement-of-eyes/>

Dedman,Bill. “What is the PCASS and how does it work.” NBSNEWS.com 9 Apr 2008.11 Nov 2016 < http://www.nbcnews.com/id/24015982/ns/world_news-terrorism/t/what-pcass-how-does-it-work/>