За какво се използва полиграфът в България?

 

Заедно с нарастващия интерес към полиграфския метод и приложението му в световен мащаб, има нарастващ интерес, засягащ тази сфера и в България. През изминалите 15 години полиграфската процедура на тестиране се е превърнала в метод, който се използва широко не само в държавния сектор, но и в частния.

Подобно на частния сектор, някои държавни служби също проверяват кандидатите за работа и/или служителите си за лоялност към организацията. Следователно резултатите от полиграфското изследване са част от процедурата по подбор на персонал като главната им роля е превантивната.

Държавният сектор в България  има нужда от полиграфските изследвания  не само за да проверява лоялността на служителите си, но също така и при подпомагане на разследването на криминални случаи. Полиграфското изследване е метод, използван в България при случаи на кражба, грабеж, убийство, изнасилване, безследно изчезнали лица и други тежки престъпления. В тези случаи полицията и органите на реда се доверяват на полиграфския метод, за да оптимизират процеса на разследване и разкриване на случая. Това прави полиграфското изследване е полезен метод при криминалните разследвания.

В нашата страна все още няма закон за употребата на полиграфския метод, но през последните 15-20 години резултатите от полиграфското изследване се приемат от българския съд като част от съдебно-психологичната експертиза. За подготвянето на такава експертиза, е необходимо вещото лице да се запознае с всички материали по случая: данни от огледа на местопрестъплението, свидетелски показания, резултати от други експертизи и пр. В България досега няма случай, при който съдебно-психологична експертиза с включено полиграфско изследване да не е била приета от съда.

Що се отнася до употребата на метода в частния сектор, все повече компании – Български и чуждестранни се възползват от полезността на метода при случаи на финансови или материални загуби, където вътрешно разследване може лесно и дискретно да определи степента на съпричастност на изследваните служители към дадения инцидент. По този начин се избягват действия като погрешни обвинения или изтичане на информация, което може да нарани репутацията на организацията. Методът, веднъж представен като превантивна мярка, може да намали риска от нелоялно поведение или злоупотреба със служебно положение.

Сферите на изследване се различават в зависимост от индивидуалните потребности и изисквания на организацията. Най-честите теми са:

  • Определяне на причините за напускане не предишно работно място;
  • Изследване на вероятно криминално минало, алкохолна, наркотична или хазартна зависимост;
  • Проверка за наличие на корупционни практики в миналото;
  • Кражба или злоупотреба с конфиденциална информация и съвместна работа с конкурентни фирми.

Имайки предвид динамичното развитие на полиграфските изследвания и широкото им приложение в България, не е изненада, че именно в нашата страна се намира единственото в Европа училище за работа с полиграф по метода на Cleve Backster. Освен представител на Backster School of Lie Detection за Европа, Азия и Африка, “Асес“ е и официален представител на водещия производител на полиграфска апаратура в света – Lafayette Instrument.

Училището спазва строги правила за прием и обучение, тъй като ефективността на полиграфския метод зависи от професионализма и квалификацията на експерта зад машината.

За да научите повече за историята, развитието и приложението на полиграфския метод в България вижте История и Приложение на Полиграфския Метод