apple-256261_1920

 

Ние в „Апликация“ вярваме, че всеки човек носи в себе си вътрешен стремеж към развитие и самоусъвършенстване. Посредством платформата www.divera.bg ние предоставяме възможност на всеки да черпи или споделя знания. Знанията в областта или от перспективата на психология са в основата на всяка човешка дейност, и спомагат за личното и обществено развитие и просперитет.

Нашата мисия е да стимулираме развитието на гражданското общество като създадем възможност за участие на всеки в едно споделено пространство за обмяна на знание, което да стимулира самоусъвършенстването и ученето през целия живот.

Дивера е онлайн платформа, чрез която „Апликация“ предоставя възможност на компетентни специалисти да споделят опита и знанията си. Ние даваме възможност за бърз и лесен достъп през Интернет до полезни знания и обучения на всеки, независимо от неговата заетост, местоположение и образование.

Платформата предлага разнообразни начини за споделяне на знания – аудио, видео и текстови лекции, презентации и материали, онлайн тестове, тематични статии. През платформата се организират онлайн курсове, лекции, уебинари, сертификационни обучения, практически семинари и професионални индивидуални консултации.

 

Инициативите на „Апликация“ са насочени към:

  • Специалисти, с или без преподавателски опит, които желаят да споделят знанията си в широката сфера на социалните науки и човешкото развитие.
  • Хора, търсещи личностно развитие и професионално самоусъвършенстване, желаещи да получат знания и да бъдат част от общност със сходни интереси.

 

Ние осъзнаваме необходимостта от осъвременяване на обучителните подходи и по тази причина използваме технологиите в полза на обществото.

За нас е важно да предоставяме на ползвателите си достоверна, актуална, и научно обоснована информация, която да им бъде надежден ориентир в търсенията.

Обученията в Дивера се създават съвместно с нейни партньори – експерти и обучителни организации. Експертите и обучителните организации предлагат тема на обучение, като предоставят необходимите обучителни материали. Екипът на „Апликация“ предоставя помощ по отношение на тяхната обработка и създаването на аудио, видео и текстови материали, подходящи за онлайн среда. Блогът на онлайн платформа Дивера – „Знания“ се поддържа активно с предоставянето на информативни материали относно тенденции и новости в науката, бизнеса, и психологията.